Play between the lines

Een nieuwe manier van het verlichten van tennisbanen

Tweener is een gepatenteerd, modulair en lineair verlichtingssysteem dat aan de lange zijden van de tennisbaan op 3 meter hoogte aan de afrastering wordt gemonteerd.

Lichtmasten overbodig 

Nauwelijks tot geen onderhoud

 

Tot 50% minder energieverbruik dan andere ledverlichting

Valt niet op in de omgeving

efficientere verlichting dan mastverlichting

Beter ruimtelijk bewustzijn en dieptezicht door zijwaartse verlichting 

Werkt op 230V spanning, geen krachtstroom nodig 

Optioneel: hoge ballen modules maken hoge ballen extra goed zichtbaar.  

optionele filters voor omgevingsdoeleinden zoals vleermuisgunstige verlichting

optioneel klemkapprofiel ter voorkoming van teveel inkijk vanaf terras.

optioneel: kabelophangingssysyeem bij 3 of meer naast elkaar gelegen banen.

verschillende opties om verlichting  intelligent te bedienen en te dimmen

geen horizonvervuiling met Tweener

Installatie in een dag

Een Single Tweener verlicht 1 baan

Een Double Tweener verlicht twee banen met een gemiddelde van 300 lux (klasse II)

Meer dan drie banen naast elkaar? 

Bij drie of meer naast elkaar gelegen banen, kan met een innovatief kabelophangingssysteem Tweener tussen de banen geinstalleerd worden. Er hoeven dus geen obstakels of constructies in de uitloopruimte tussen twee banen geplaatst te worden.

Kabelophaningingssysteem op tennisvereniging Woburnpark, Vught

Technische Specificaties Single Tweener

Technische Specificaties Double Tweener

Nog meer besparing en gemak met slimme besturing van Tweener

Wilt u nog meer rendement halen uit uw Tweener verlichtingssysteem. Denk dan eens na over intelligente  besturing van uw baanverlichting.

Dat maakt het mogelijk de verlichting op afstand in en uit te schakelen via smart phone/tablet. Ook  kan de verlichting op een vooraf gewenst tijdstip in en uitgeschakeld worden, gekoppeld worden aan het baanreserveringssysteem, en op verschillende niveaus branden. Zijn er maar 2 banen in gebruik dan hoeven er maar twee banen verlicht te worden en niet het hele park. Een lager lichtniveau als er geen wedstrijd is…

 

Downloads